+34 609.956.636 / 673.383.521
09.00/18.00H de Dilluns a Diumenge.
PUBLICA AQUÍ LA TEVA CASA


PUBLICA LA TEVA ACTIVITAT

 

Condicions Generals de l'Avís Legal
 

Aquestes són les condicions generals d'ús del Portal www.worldperfectholidays.com al qual s'accedeix mitjançant l'adreça principal IP www.worldperfectholidays.com, així com a través de les adreces IP que permetin accedir directament a algunes seccions o pàgines pertanyents a aquesta Web .
L'existència de les presents Condicions Generals d'Ús no exclou l'existència d'altres disposicions o condicions d'accés a les diverses seccions que componen el lloc web de www.worldperfectholidays.com.
 
Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei de la nostra web www.worldperfectholidays.com disponible de forma gratuïta per als usuaris d'Internet. La utilització de la nostra web li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per World Perfect Holidays-Tuttimascotas SL, en el moment mateix en què el Usuari accedeixi al nostre Portal, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L'usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre Portal. Així mateix, la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per World Perfect Holidays-Tuttimascotas SL, que completen el previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.
 
World Perfect Holidays-Tuttimascotas SL, es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu portal, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions generals així com les condicions particulars que resultin d'aplicació.
 
 

1.    Titularitat del Portal

World Perfect Holidays-Tuttimascotas S.L. (en endavant, "Perfect Holidays o PERFECT HOLIDAYS") amb domicili a Sant Cugat del Valles, C / Pau Muñoz i Castanyer 26, 1 º-1 - 08174 i amb NIF B-65.972.044, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.610, foli 87, full B-433.493, inscripció 2ª, és la titular del portal www.worldperfectholidays.com (d'ara endavant, el "Portal") i posa el mateix a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat d'informar, publicitar i donar informació sobre allotjaments de vacances tant a Espanya com a l'estranger i diversa informació relacionada amb el turisme, així com permetre la prestació de determinats serveis relacionats amb el turisme a través del Portal.

 

Per la navegació i utilització del Portal li atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, el / s "Usuari / s") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Portal oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.
 
Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris de PERFECT HOLIDAYS, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que ha d'acceptar l'Usuari abans d'iniciar-la prestació del servei corresponent.

 

 

2.   Objecte de l'Avís Legal

Aquest Avís Legal regula les condicions, l'accés i la utilització del Portal, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels usuaris; terme aquest que inclou tant als clients, com als propietaris dels allotjaments i serveis que conformen el Portal. Així, aquest avís legal s'aplicarà tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través del Portal, com a la prestació dels serveis oferts al Portal, de manera que les mateixes regiran en tot moment tant per la simple navegació pel Portal, com per a la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats addicionalment, se sotmetran tant a aquest Avís Legal, com a les condicions del Servei incloses al Portal, i les condicions particulars, que, si s'escau, pugui haver.


3.    Condicions d'accés

Gratuitat de l'accés

La utilització del lloc web oficial de Perfect Holidays, www.worldperfectholidays.com, té caràcter gratuït. No obstant això, la contractació d'alguns dels serveis que ofereix aquest Portal pot estar, actualment o en el futur, condicionada al pagament d'un preu, en aquest cas s'indicarà convenientment.

Perfect Holidays es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús

 

4.    Aceptació de les Condicions d'Ús

 

Els usuaris hauran de llegir el present Avís Legal d'Ús d'aquest portal. L'ús o accés a aquest Lloc implica el coneixement i plena acceptació dels advertiments legals i condicions que a continuació s'especifiquen.
 
Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d'aquest Lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

 

Condició d'Usuari

El mer accés i / o utilització del Portal per l'Usuari suposa l'adhesió plena i sense reserves a les Condicions de l'Avís Legal que s'exposen a la versió publicada des del moment en què l'Usuari accedeixi als mateixos. S'entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines del Portal i en tot cas si s'utilitzessin els serveis oferts en el Portal. La utilització del Lloc oficial de Perfect Holidays, www.worldperfectholidays.com, haurà d'obeir al contingut d'aquestes condicions generals, a qualssevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades.
 
L'usuari declara ser major d'edat i que disposa de la capacitat legal per obligar-se i assumir les condicions de l'Avís Legal que aquí es detallen.

 

 Normes Generals d'Ús

L'usuari s'obliga a utilitzar el Portal de forma diligent i correcta, en particular quan publiqui Continguts en els diferents formularis que ho permeten i, si és el cas, haurà de comunicar amb respecte amb altres usuaris al Portal. Així mateix, s'obliga a títol merament enunciatiu a no inserir Continguts, especialment opinions, vídeos o imatges, o realitzar comentaris o accions:
  • difamatoris, inexactes, abusius, obscens, irreverents, ofensius, tàcita o expressament sexuals, amenaçants, assetjadors, racistes, sexistes o il · legals, infractors de drets de tercers (per exemple, drets de propietat industrial i intel · lectual, drets de privadesa o publicitat) o no relacionats amb el servei que presta el Portal;
  •  transmissors de correu brossa, "SPAM", "cartes en cadena" o mailings massius no sol · licitats;
  • falsos, enganyosos o promoguin activitats il · legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria, injuriosa o que atemptin manifestament l'honor, la intimitat personal o familiar de tercers; subministrin informació pràctica sobre activitats il · legals;
  • comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hagi contraprestació monetària, o
  • continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que no s'hagin de fer públics o no hagen de comunicar sense el consentiment del propietari o titular dels drets;
El Portal permet l'emissió i publicació de Continguts de l'Usuari i especialment d'opinions, positives o negatives, imatges o vídeos sobre els allotjaments de vacances i el seu entorn. El Portal no intervé en els Continguts introduïts pels usuaris (a través del portal o mitjançant el formulari emplenat pels usuaris / propietaris i que un cop confirmat per ells s'envia Perfect Holidays, perquè siguin introduïts per Perfect Holidays) que són abocaments sota l'exclusiva responsabilitat d'aquests últims, encara que podrà retirar els que incompleixin de manera manifesta i expressa amb les condicions anteriors.
 
L'usuari garanteix la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniqui en virtut de la formalització de les sol · licituds i formularis que, si s'escau, es requereixin per accedir a determinats serveis. En aquest sentit, serà d'obligació de l'usuari el mantenir actualitzades les informacions de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació puga causar serà responsabilitat de l'usuari. Els responsables donaran a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la política de privacitat i tractament de dades personals.
 
PERFECT HOLIDAYS no es fa responsable, ni garanteix, la veracitat i exactitud dels continguts que puguin ser exposats pels usuaris en el seu Portal.
 
L'Usuari respondrà davant PERFECT HOLIDAYS o davant de qualsevol tercer, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors obligacions.

 

Propietat Industrial/Intel·lectual

Les denominacions "World Perfect Holidays", "Tuttimascotas", així com altres signes distintius (denominatius, gràfics i gràfics-denominatius) que també apareixen en aquesta web, gaudeixen de protecció en virtut de la normativa vigent en matèria de propietat industrial / intel · lectual. Perfect Holidays té el dret exclusiu a utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tant, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que no tinguin expressa autorització.
 
L'eventual presència en aquest Lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d'exclusiva.
 
La compilació de dades que PERFECT HOLIDAYS posa a disposició dels Usuaris (d'ara endavant, les "Bases de Dades") i tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu la dels textos, models de contractes, imatges, vídeos, fotografies, marques, gràfics, logotips, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'Continguts'), o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial o comercial són propietat intel · lectual de PERFECT HOLIDAYS o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.
 
L'usuari s'obliga a utilitzar el Portal de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:
 
(A) Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets de Perfect Holidays o dels seus titulars incorporats als continguts i / o productes comercialitzats des del nostre portal, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els mateixos.
 
(B) Emprar els continguts i, en particular, la informació de Perfect Holidays obtinguda a través del nostre portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol · licitats dirigits a una pluralitat de persones .
 
(C) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 
(D) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 
Perfect Holidays no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel · lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Portal.

 

Publicació de Continguts de l'Usuari

L'usuari declara ser el titular dels continguts que publica, o declara disposar de autorització de l'autor o propietari, cedint gratuïtament a PERFECT HOLIDAYS, durant 25 anys o subsidiàriament, el màxim termini permès per la llei i per a l'àmbit mundial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre aquests a través de pàgines web, gasetes digitals informatives i altres publicacions anàlogues, i autoritzant expressament la cessió per PERFECT HOLIDAYS d'aquests continguts a terceres pàgines webs i altres mitjans digitals o físics.
 
En cap cas PERFECT HOLIDAYS serà responsable de les infraccions de l'Usuari que afectin a drets de tercers i mantindrà indemne a PERFECT HOLIDAYS davant de qualsevol reclamació.

 

Noms de domini

Els noms de domini "www.worldperfectholidays.com", i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa a aquest Lloc oficial són titularitat de Perfect Holidays. i la seva utilització li correspon en exclusiva a aquesta. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei

 

Drets d'Autor

· Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions i, en general, qualsevol creació intel · lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi portal en el conjunt com a obra artística multimèdia estan protegits com drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel · lectual.
 
· De conformitat amb l'exposat, corresponen a Perfect Holidays els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial, sobre els elements assenyalats en el paràgraf precedent, i tot això sense perjudici dels drets morals que corresponen als autors.

 

Reserva d'accions

L'usuari d'aquest portal es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. L'incompliment del que estableix aquest apartat i, en general, qualsevol vulneració de la pacífica possessió i titularitat dels esmentats drets d'exclusiva serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com internacional, preveuen.
 
En aquest sentit, Perfect Holidays fa expressa reserva de l'exercici de totes les accions, tant civils com penals, emparen els seus legítims drets de Propietat Intel · lectual i Industrial.

 

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït al Portal amb violació dels seus drets de propietat intel · lectual haurà d'enviar una notificació a Perfect Holidays amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel · lectual suposadament infringits.

 

Base de Dades i Continguts

L'usuari es compromet a utilitzar les bases de dades i els continguts inclosos al Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal.
 
Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir de:
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per PERFECT HOLIDAYS o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel · lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part l'usuari o d'un tercer.
  • Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que PERFECT HOLIDAYS posi a disposició dels Usuaris.

 

Cookies

PERFECT HOLIDAYS podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les galetes són fragments d'informació que es guarden a l'ordinador de l'usuari que tenen per objecte facilitar la navegació, personalitzar la informació i analitzar l'efectivitat i audiència del portal. Si l'usuari no desitgés rebre cookies de Perfect Holidays, pot configurar el seu navegador perquè li demani la seva acceptació abans d'emmagatzemar al seu terminal un nou cookie, si bé la desactivació de les cookies pot impedir el correcte funcionament del Portal.
 

5.    Política de protecció de dades de caràcter personal

 

Als efectes del que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, Perfect Holidays informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que podrà contenir dades personals relatives a la seva persona obtinguts a través del Portal i la finalitat és estadística, de redefinició de serveis oferts, de seguretat per al control de qualitat i de manteniment i gestió de la relació comercial i jurídica que el vincula amb PERFECT HOLIDAYS, així com, si és el cas, l'enviament de Newsletters (subscripcions gratuïtes) i / o comunicacions comercials o promocionals.
 
En aquest sentit, l'Usuari consent que les seves dades siguin utilitzats per a les finalitats assenyalades en els formularis inclosos al Portal i, per tant, segons es tracti-entre d'altres-, per a la gestió del seu registre al Portal i el manteniment i desenvolupament de la relació que manté amb PERFECT HOLIDAYS com Usuari registrat, per a la publicació dels seus continguts (inclosos opinions, imatges i vídeos) relatius a Allotjaments, per al control i desenvolupament d'eines de contacte entre usuaris.
 
Així mateix, l'Usuari podrà consentir que les seves dades siguin utilitzades per remetre-li comunicacions comercials i informatives de PERFECT HOLIDAYS (per qualsevol mitjà, inclòs correu electrònic, SMS, etc.) Relatives al propi PERFECT HOLIDAYS o als serveis que aquesta ofereix i que puguin ser del seu interès.
 
L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit anteriorment.
 
L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recollides en la forma que preveu l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel · lació de dades i oposició, sempre que resulti pertinent . Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant un Formulari de sol · licitud de cancel · lació. Feu clic aquí per descarregar el Formulari. La sol · licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: c / Pau Muñoz i Castanyer 26, 1-1 - 08174 Sant Cugat del Valles, adjuntant fotocòpia del DNI de l'Usuari.
 
PERFECT HOLIDAYS informa que per al'accés per part de l'Usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts en el Portal, pot ser necessari emplenar prèviament de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol · liciti a l'Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així, el que disposa aquest apartat, s'ha d'entendre sense perjudici de qualssevol altres tractaments de dades que es prevegin per a cada servei que presti el Portal en particular.
 
PERFECT HOLIDAYS adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 994/1999 de 6 de juny. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.
 

6.    Enllaços

Enllaços a pàginas Web independents d'aquest Site

En el lloc web de Perfect Holidays l'usuari podrà trobar diversos enllaços d'interès que el conduiran a pàgines web independents d'aquesta. La seva única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet relacionades amb l'activitat empresarial del grup i la seva inserció en aquest Lloc Web està inspirada en el respecte dels drets de Propietat Intel · lectual que, si escau, puguin correspondre a seus autors.

 

Condicions d'enllaç a aquest Site Web

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un enllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del Portal de Perfect Holidays s'han de sotmetre a les següents condicions:
 
- Qualsevol enllaç a la web de Perfect Holidays s'efectuarà a la pàgina principal i només podria ser format per les denominacions "World Perfect Holidays" o per la marca gràfic-denominativa "World Perfect Holidays", tal com apareix a la home page de aquesta Web, quedant prohibit l'establiment de qualsevol altre tipus d'enllaç a través de qualsevol altre signe o denominació, sense la prèvia autorització expressa de Perfect Holidays.
 
- No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de la web de Perfect Holidays, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa;
 
- L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de cap relació entre Perfect Holidays i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació Perfect Holidays dels serveis i continguts oferts en aquest portal.

 

7.    Responsabilitat de PERFECT HOLIDAYS

 

PERFECT HOLIDAYS no és un intermediari de serveis, únicament i exclusivament ofereix el servei d'informació tal i com apareix al Portal. Els Usuaris-viatgers podran posar-se en contacte directament amb els usuaris-propietaris dels allotjaments a través de qualsevol dels mitjans oferts al Portal. PERFECT HOLIDAYS no serà part en aquesta contractació i no es farà responsable de la veracitat, qualitat, preu, contingut o disponibilitat dels serveis que es desitgi contractar o s'hagin contractat.
 
PERFECT HOLIDAYS únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia.
 
L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com la prestació dels serveis en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva sencera responsabilitat.

Pels continguts:

Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen al Portal de Perfect Holidays es proporcionen "com estan", sense garanties de cap tipus quant a la seva exactitud i actualització. En conseqüència, "Perfect Holidays" no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització d'aquestes pugui causar.
 
Errors: en relació amb l'esmentat en el paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals Perfect Holidays no es fa responsable. En qualsevol cas, Perfect Holidays demana disculpes per aquests errors, es compromet a esmenar, al més aviat possible, les irregularitats i agraeix qualsevol comentari, rectificació o suggeriment sobre això, que l'usuari pot remetre per correu electrònic a customers @ worldperfectholidays. com
 
Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, existents en aquest Lloc web permeten a l'usuari deixar el Portal de Perfect Holidays. Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació en contra, amb Perfect Holidays, que no es fan responsables dels continguts a què s'accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni l'ús que se'n faci, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos.
 
En qualsevol cas, Perfect Holidays, en concordança amb les seves normes d'enllaç a pàgines web independents, establertes en el punt 6 de les presents condicions generals, es compromet a fer el possible per evitar l'existència en seu Web d'enllaços a llocs de contingut il · legal, que promoguin activitats il · lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana, vulnerar els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola o lesionar béns o drets d'un tercer.
 
Quant tingués coneixement efectiu de que l'activitat a la qual remeten aquests enllaços és il · lícita o susceptible de lesionar béns o drets d'un tercer Perfect Holidays actuarà de manera immediata per suprimir-los o fer-los inutilitzables.
 
Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per l'empresa Perfect Holidays sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

 

Pel funcionament del Site:

Privacitat: Perfect Holidays no garanteix privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no s'ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.
 
Virus: Perfect Holidays no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l'absència no queda garantida.
 
Disfuncions tècniques: l'empresa Perfect Holidays queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del Lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui l'origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a les mateixa.

 

8.    Obligacions de l'Usuari

 

Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment d'aquest Avís Legal i, si escau, les condicions particulars que siguin aplicables, així com complir les especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de PERFECT HOLIDAYS, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.
 
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis a: (i) Proporcionar, si és el cas, veraçment les seves dades i mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. , (Iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de PERFECT HOLIDAYS, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de PERFECT HOLIDAYS o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos, (iv) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, (v) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma, (vi) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de PERFECT HOLIDAYS, els seus proveïdors o tercers, (vii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

 

9.    Comunicacions

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre PERFECT HOLIDAYS i l'Usuari, aquest haurà de dirigir a PERFECT HOLIDAYS mitjançant correu postal a World Perfect Holidays-Tuttimascotas SL, c / Pau Muñoz i Castanyer 26, 1 - 1 - 08174 Sant Cugat del Valles o email: customers@worldperfectholidays.com.

 

10. Finalització

Si bé, en principi, la durada d'aquest lloc és indeterminada, Perfect Holidays es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d'alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris del mateix.

 

11. Llei de jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol disputa en relació amb les pàgines web de Perfect Holidays es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur si en tenen i fora diferent del ressenyat.